Bình cầu chữa cháy XZFTB6- BC

500,000 420,000

Bình cầu chữa cháy

Tự động chữa cháy khi nhiệt độ đạt 60 độ C

Tư vấn nhanh sản phẩm
Danh mục: