Laser 2 cửa 7 màu Performer

Laser 2 cửa 7 màu, phục vụ quán karaoke, đám cưới, hội trường, bar…