Bàn điều khiển công suất PAR 64 Halogen

Bàn điều khiển công suất cho đèn PAR 64 Halogen có chức năng trực tiếp điều chỉnh độ sáng tối (dimmer) của các đèn sân khấu PAR 64 halogen. Ngoài đèn sân khấu PAR 64 halogen 1000W, bàn điều khiển này còn có thể điều khiển được tất cả các loại đèn Halogen khác như đèn Halogen bóng đũa, đèn halogen máng, đèn pha halogen, đèn Fresnel Halogen…

Danh mục: