Cầu gương phản chiếu 01

Sản phẩm này được sản xuất từ một ống kính thủy tinh,
Sản phẩm này là việc sử dụng các nguyên tắc ánh sáng phản chiếu, sân khấu, bar, sàn nhảy, DISCO

Danh mục: