Đèn chiếu sáng khẩn cấp

350,000

  • Chế độ hoạt động: Không liên tục
  • Loại bóng: LED
  • Nguồn cung cấp: 220 – 240V/50 – 60Hz
  • Nhiệt độ hoạt động: 100C ~ 400C
  • Công suất tiêu thụ: 2 x 1,5W
Tư vấn nhanh sản phẩm