Đèn chớp 1500w

Đèn Chớp 1500W sử dụng hiệu ứng cắt ánh sáng chiếu vào vật thể giúp đối tượng trở nên huyền ảo, kích thích thị giác mạnh.

Danh mục: