Đèn khẩn cấp chiếu sáng Paragon PEMA25SW (SMM001)

Chế độ hoạt động:  không liên tục.

– Loại bóng: Halogen

– Nguồn cung cấp: 220~240V/50-60Hz

– Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 40C

– Công suất tiêu thụ: 2x5W

– Loại Pin: Acid Battery (6V 4.5Ah)

Danh mục: