Đèn sạc khẩn cấp paragon pema25sw

  • Chế độ hoạt động: Không liên tục.
  • Loại bóng: Halogen (6V  P13.5).
  • Nguồn cung cấp: 220~240V/50-60Hz.
  • Nhiệt độ hoạt động: -10~40°C.

LIÊN HỆ