Nạp bình bột chữa cháy MFZ

120,000 75,000

Nạp bình bột chữa cháy MFZ. Nạp bình: MFZ4, MFZ8,…, các loại bình chữa cháy dạng bột MFZ

Nạp bình trong 3 ngày. Bảo hành 1 tháng, có tem bảo hành của Công ty. Có hóa đơn nạp bình

Tư vấn nhanh sản phẩm
Danh mục: