Nạp bình khí chữa cháy CO2

120,000

Nạp bình khí chữa cháy CO2.  Nạp bình: MT3, MT5, MT24, các loại bình chữa cháy dạng khí nén CO2. Bảo hành 1 tháng, có tem bảo hành của Công ty. Có hóa đơn nạp bình.

Nạp bình khí CO2 để tiết kiệm vỏ bình.

Tư vấn nhanh sản phẩm
Danh mục: